ไบเบิลเกมส์ Bible Games
for Android or IOS

ไบเบิลเกมส์ Bible Games เป็นเกมตอบคำถามเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่! เล่นเกม ไบเบิลเกมส์ Bible Games ด้วยระดับที่ผู้ศรัทธาสนุกสนาน!

image

Awesome Features

quiz

Player vs Player Battle

A virtual quiz competition designed exclusively to make learning fun. You have 25 seconds to answer each question. The faster you answer, the higher your score.

lifelines

Life - Lines

Lifelines is the most fun feature with ไบเบิลเกมส์ Bible Games. It will help the users to keep more active with learning.

selfchallenge

Self Challenge

Let's make fun with self-challenge with self-improvement, here users can create a self-challenge with time, category, questions and many more!

userstatistics

User Statistics

Check your performance and be aware of your strengths and weaknesses.

playquiz

Play Quiz

ไบเบิลเกมส์ Bible Games is an amazing trivia game

With the super database of questions and always adding more, ไบเบิลเกมส์ Bible Games will test your Knowledge to the fullest.

Battle Quiz

Challenge a friend and test your knowledge

Challenge a friend and see who is going to win. Be fast and precise!

battlequiz
selfchallage

Self Challenge

Self Challenge to practice your knowledge about the different books of the Bible

Challenge yourself and test your memory and knowledge!

Simple & Beautiful Interface

Playing a Bible quiz has never been so easy!